• comercial1.png
 • comercial2.png
 • comercial4.png
 • web2-1.png
 • web2-2.png
 • web2-3.png
 • web2-4.png
การติดตั้งหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

มารู้เทคนิคการติดตั้ั้งหลังคาเมทัลชีท

 

วิธีติดตั้ง แผ่นหลังคา เมทัลชีท

ติดตั้งให้ได้แนว แน่นหนา ไม่เบี้ยว ไม่รั่ว

 

 1. เลือกซื้อแผ่นเมทัลชีทให้ได้ขนาดพอดีกับพื้นที่ปูที่คุณต้องการ ซึ่งต้องอย่าลืม ระยะเผื่อต่างๆเป็นต้นว่า การซ้อนทับของแผ่น และการต่อแผ่น ระยะเชิงชาย รวมไปถึงแผ่นครอบ
 2. ในแนวแรก เราจะติดตั้งเริ่มจากขอบล่างและขอบด้านข้างของด้านใดด้านหนึ่งของพื้นที่ ที่จะปู (ชายของหน้าจั่ว )เริ่มวางแผ่นเมทัลชีทแรก โดยให้หันลอนตัวเมียของแผ่นไปยังชายของหน้าจั่ว โดย เช็คปลายแผ่น ของหลังคาให้ยื่นล้ำแปอย่างเหมาะสมได้แนวตามต้องการ หรือ 1 ใน 3 ของความกว้างของรางน้ำ
 3. ยิงสกรูลงบนแผ่นเมทัลชีทแรก บริเวณแปปลายและแปเดี่ยว ส่วนแปกลางให้ยึดสกรูลอนเว้นลอน
 4. วางแผ่นเมทัลชีทที่สองวางเรียงต่อซ้อนทับจากแผ่นแรก ต่อมาทางด้านข้างให้ได้แนว  โดยให้ลอน ตัวเมียทับลอนตัวผู้ของแผ่นแรก บริเวณที่วางซ้อนทับต้องวางต่อซ้อนกันให้ได้แนว และ แนบแน่น (overlapping) ควรใช้ครีมช่วยจับยึดที่ปลายแผ่นให้แน่นในบริเวณที่ลอนตัวเมียซ้อนทับลอนตัวผู้
 5. เมื่อวางได้แนวแล้ว จึงยิงสกรู บริเวณสันลอนที่ทับกัน ทุกสันลอน
 6. วางแผ่นอื่นๆ วางต่อกันไปจนสิ้นสุดที่ขอบอีกด้านหนึ่ง หลังติดตั้งแผ่นหลังคาไปประมาณ 5 แผ่น หรือทุกระยะ 4-5 เมตร ควรเช็คแนวระดับ ทุกๆ ระยะว่าได้ฉากหรือแนวตามโครงสร้างหลังคาหรือไม่
 7. ตัดแผ่นเมทัลชีทที่ยาวเกินขอบของพี้นที่ ที่ต้องการปูออกทิ้งไปโดยใช้ กรรไกรตัดแผ่นเหล็ก หากวางได้ระยะพอดีกับขอบให้ ข้ามไปทำข้อถัดไป (ปูแนวถัดไป)
 8. กรณีที่มีการต่อแผ่น ในแนวใหม่ของการวางเรียงเพื่อต่อแผ่นใ้ห้ยาวออกไปในแนวดิ่ง เราจะวางแผ่นเมทัลชีททับลงบนแผ่นที่อยู่แนวก่อนหน้าที่ว่างอยู่ในระดับล่าง
 9. ให้ปูในแนวอื่นๆให้เต็มพื้นที่ โดยให้ทำเช่นเดียวกันกับแนวที่ปูไว้ก่อนหน้า โดยแนวใหม่ที่อยู่สูงขึ้นไปจะต้องวางทับบนแนวเดิมเสมอ

วิธีติดตั้ง แผ่นปิดครอบ แฟลชชิ่ง(Flashing)

ปิดครอบ หลบ ปิดรอยด่อ ทำขอบข้าง ครอบสัน

 

 1. เมื่อเสร็จการวางแผ่นหลังคาเมทัลชีท (แผ่นลอนหลังคา)แล้ว ให้วางเรียงแผ่นครอบ หรือ แผ่นแฟลชชิ่ง (Flashing) ซึ่งปกติเป็นแผ่นไม่มีลอนโดยแผ่นปิดครอบนี้จะใช้ปิดทับลงบน บริเวณขอบ เชิงชาย สันของหลังคา หรือ สันจั่ว หรีอปิดทับรอยต่อชน ของแผ่นหลังคาหรือผนัง หรือใช่้ปิดช่องว่างต่างๆ ตามต้องการ
 2. ยิงสกรูลงบนแผ่นครอบ ซึ่งปกติจะใช้สกรูตัวสั้นขนาดพิเศษที่จะช่วยในการยึดแ่ผ่นครอบให้หนีบติด กับแผ่นหลังคา
 3. การวางแผ่นครอบแผ่นถัดไปจะ้วางเรียงซ้อนต่อทับขึ้นต่อกันไปทางตอนบน เช่นเดียวกับการวางเรียงของแผ่นหลังคาหรือผนัง ขณะเดียวกันก็ยิงสกรูไปบนแผ่นครอไปทีละแผ่น
 4. ในบางครั้งจำเป็นต้องใช้กรรไกรตัดแต่งปลายแผ่นครอบให้เป็นรอยหยัก เพี่อให้สามารถปิดครอบได้สนิทไปตามรูปลอน เป็นต้นว่า แผ่นปิดครอบจั่ว

 

อุปกรณ์ที่จำเป็นที่ใช้ในการติดตั้งเมทัลชีท

เตรียมอุปกรณ์ ให้พร้อมสำหรับมืออาชีพอย่างคุณ

 

 1. กรรไกรตัดแผ่นเมทัลชีท
 2. เชีอกสลิง เพื่อขึงหาแนวการวางแผ่น
 3. สกรูยิงแผ่น  ใช้สกรูตัวยาวยิงแผ่นหลังคา ตัวสั้นใข้ยิงแผ่นครอบ แผ่นผนัง
 4. หัวจับสกรู หรือหัวบล็อก
 5. เครื่องยิงสกรู หรือ สกรูไดรเวอร์
 6. เชือก สายรัด สำหรับการลำเลียงแผ่นขึ้นสู่ด้านบน
 7. รอก สำหรับชักแผ่นขึ้น
 8. รีเวท สามารถใช้แทนสกรู
  สำหรับยิงแผ่นบานเกล็ดเมทัลชีทติดกับบริเวณปลายของขายึดบานเกล็ด เพื่อความเนียนเรียบ และประหยัดสกรู

 

เทคนิคและข้อควรระวัง ในการติดตั้งแผ่นเมทัลชีท

รู้ไว้ก่อน ทำการติดตั้ง ไม่ต้องมาปรับแก้ไขทีหลัง

 

 1. ระยะแป โดยทั่วไปในงานเมทัลชีท ระยะแปไม่ควรเกิน 1.5 เมตร เว้นเสียแต่ว่าใช้แผ่นที่มีความหนามาก การใช้แผ่นบางหรือแผ่นที่มีความหนาน้อยแผ่นจะมีโอกาสเกิดการทิ้งตัว เหมือนผืนผ้าที่ห้อยย้อยตัวลง หรือที่เรียกว่าตกท้องช้าง ทำให้เกิดการหนีกันของแผ่นได้ นิยมใช้แปวางถี่ขึ้น ในระยะห่าง 1เมตร
 2. แผ่นที่มีการดัดโค้งมาก สำหรับงานหลังคาอาคารรูปโดม หรือครึ่งวงกลมที่มีความชันมาก ระยะแปไม่ควรเกิน1.50 เนื่องจากแผ่นอาจจะหดขยายและมีการโก่งต้วหนีกันได้ง่าย
 3. ถ้าหลังคามีความลาดชันน้อย ควรให้มีระยะการซ้อนทับ(Overlap)ของการต่อแผ่นให้มากขึ้น เพี่อป้องกันน้ำฝนไหลซึมกลับเข้าไปในช่วงรอยต่อ ปกติแผ่นหลังคาจะมีระยะการซ้อนทับประมาณ20-30 เซนติเมตร ส่วนแผ่นครอบ จะทีระยะซ้อนทับ 10-20 เซนติเมตร
 4. ลักษณะการยิงแผ่นที่ดี ต้องยิงแผ่นให้สกรูกดแหวนยางในระดับที่พอดี  ซึ่งจะไม่หลวมหรือแน่นเกินไป
 5. หลักการ การวางเรียงแผ่นเมทัลชีท ควรเริ่มวางแผ่นจากระดับล่างขึ้นบนเสมอ  เริ่มจากล่างสุดก่อนเรียงไปหาบนสุด ไม่ว่าจะเป็นส่วนของหลังคาหรือผนัง โดยแผ่นที่วางในแนวบนจะต้องวางทับบนแผ่นล่างเสมอ ทั้งนี้อาศัยหลักการวางจัดแผ่นให้รอยต่อสอดคล้องกับทิศทางการไหลของน้ำ ไม่ต่อต้านทิศทางการไหลของน้ำ ซึ้งจะทำให้น้ำไหลเข้าไปข้างในรอยต่อได้
 6. ตำเหน่งที่ยิงสกรู ในกรณีที่ปูหลังคา นิยมยิงสกรูที่บริเวณสันลอน ถ้าเป็นงานปูแผ่นเมทัลชีทที่ผนั งนิยมยิงสกรูที่ท้องลอน
 7. กางติดตั้งให้แผ่นเมทัลชีทวางตัวในแนวนอน ไม่สู่่เป็นที่นิยมนัก เพราะจะทำให้เกิดการสะสมตัวของฝุ่น ตามร่องลอน เนื่องจากลอนวางในแนวขวางกับแรงโน้มถ่วงของโลก และทิศทางการตกลงมาของน้ำฝน

 

ติดต่อเรา

50/5 หมู่ที่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร : 02-192-3659, 092-451-9494 ttechroof@hotmail.com (FAX): 02-192-3658

วันทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 9.00 - 17.00

เสาร์ : 10.00 - 15.00

อาทิตย์ : ปิด

เว็บไซต์อื่นๆ